20.02.06 www.husbyggeren.no

Beskytt deg og dine mot farlig radon!

Av Husbyggeren

Ca. 7% av norske boliger har for høy radonkonsentrasjon. Radon er en edelgass som kan være skadelig og bl.a. forårsake lungekreft. 


Beam leverer holdbare og funksjonssikre radonkanalsystemer i monteringsferdige pakker.


Radon er stråling som oppstår ved radioaktiv nedbrytning av uran og radium i grunnen. Poreluften i grunnen er den viktigste kilden til radonholdig inneluft i Norge. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk sier om radon: ”Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader.”
Riktig ventilasjon reduserer radonnivået betraktelig. I tillegg kan du beskytt deg og dine mot radonets skadevirkning ved å benytte radonkanalsystemet fra Beam.

Internett: www.beam.no