27.09.04 www.husbyggeren.no

Nyheter fra Beam

Av Husbyggeren


Avtrekksluft/luft ventilasjonsvarmepumper med kryssveksler og ny motstrømsvarmegjenvinner.


Genvex GE630 VP/VPC er et aggregat med kombinasjon av kryssvarmeveksler og varmepumpe for ventilasjon og oppvarming av store bolighus. GE-VP serien er komplette ventilasjonsaggregater som oppvarmer tilluften ved å utnytte energien fra avtrekksluften. Aggregatet har en kapasitet på 630 m3/t ved 100 Pa. I GE-VP serien finnes aggregater fra 260 m3/t.
Aggregatet leveres med friskluftfilter EU7, avtrekksfilter EU4 og komplett automatikk med betjeningspanel. Modellene VPC er i tillegg til VP modellene utstyrt med kjølefunksjon for nedkjøling av tilluften på varme dager.

GE 630 VPC kan leveres med følgende tilleggsutstyr:
- Vann eller elektrisk ettervarmebatteri til Ø200mm kanal
- Vannfrosttermostat
- Friskluft og eller avkastspjeld med motorstyring
- Elektrisk forvarmebatteri til Ø200mm kanal
- Termostat- eller motorventil for vannbatteri
- Viftevakt
- Fukt eller CO2 føler
Vallox 180 er en ny og kraftig motstrømsvarmeveksler med svært høy virkningsgrad for store boliger. Kapasitet 665 m3/t ved 100 Pa. Aggregatet leveres som standard med motorstyrt by-pass spjeld, elektrisk forvarmebatteri og ettervarmebatteri.
Vallox 180 er et ventilasjonsaggregat som sørger for sunt inneklima i større lokaler på en energisparende måte. Aggregatet kan betjenes via et betjeningsspanel eller med fjernstyring gjennom LON-omformer. Med Vallox 180 har man også muligheten til å regulere ventilasjonseffekten ved hjelp av kulldioksyd- og /eller fuktighetssensorer. Det vil si at ventilasjonen reguleres automatisk til riktig nivå.
Vallox 180 egner seg for ventilasjon av store boliger, butikklokaler og offentlige rom. På grunn av den nye motstrømsveksleren skal varmegjenvinningsgraden i følge Beam være på hele 80 %. Ved valg av utstyr påvirker foruten om boligarealet, også utformingen av kanalnettet, antall våtrom og i hvilken grad disse brukes.

Internett: www.beam.no