2002 www.husbyggeren.no

NY VARMEGJENVINNER

Av Husbyggeren

Med varmegjenvinneren 325 SE tas nok et skritt videre for å redusere energiforbruket i boligene. Temperaturvirkningsgraden ligger under de fleste forhold godt over 90 %, og fortsatt skal man være garantert 100 % frisk luft uten noen form for sammenblanding eller lekkasje fra avtrekksluften. Effektiviteten i det nye aggregatet kommer først og fremst av den nye motstrømsveksleren og lavenergiviftene. Veksleren er betydelig lengre enn en vanlig "kryssveksler", og luften får derved passere lengre langs de oppvarmede aluminiumsflatene. I tillegg finner du lavenergivifter som er veldig sparsomme, med ned mot 1/3 av energiforbruket til vanlige vifter.

Digital styring - kobling mot intelligente hus

Styringen av aggregatet er av samme typen som finnes i 490 SE, altså en digital styring med mulighet for behovstyrt ventilasjon ved tilkobling av sensorer for fuktighet. Den avanserte styringen gjør imidlertid anlegget lettere å bruke riktig. Når sensorer er tilkoblet gir aggregatet rett luftmengde i forhold til personbelasting og fuktighet i rommet. Dessuten finnes det et motorstyrt By-pass spjeld som selv styrer når luften skal gjenvinnes, og når det bare er bruk for ventilasjon uten gjenvinning. Anlegget er også tilpasset moderne teknologi og er Bus-kompatibelt. Det vil si at anlegget kan kobles til et SD-anlegg og styres sammen med øvrige tekniske installasjoner.

Energiprisene stiger - 325 SE lønnsom på sikt

- Mange fikk nok sjokk siste gang strømregningen kom, og vi kan nok vente oss flere slike sjokk i årene fremover, spår Tonny Johansen hos Beam. De som har investert i en 325 SE vil komme lettere over dette sjokket enn de fleste andre. Aggregatet koster mer enn de øvrige sammenlignbare aggregatene fra Beam, men besparelsen blir desto større. Med økende energipriser og litt lengre tidshorisont blir 325 SE en svært godt investering, sier Tonny Johansen.
Beam på Internett: www.beam.no