14.03.02 www.husbyggeren.no

Tregulv og hardhet

Av Husbyggeren

Hardhet er noe mange tenker på ved valg av tregulv. Jo hardere desto mer motstandskraftig mot inntrykk. Eik, ask og bøk er eksempler på forholdsvis harde tresorter, mens gran og furu tilhører de mer bløte tresortene. 
Kanskje er betydningen av treets hardhet noe overdrevet? Det finnes mange eksempler på gran- og furugulv fra 1500 og 1600-tallet som fortsatt ser fantastiske ut. Disse tregulvene kalles ofte for skuregulv, og er kjent for å være både lettstelte og motstandsdyktige mot slitasje. De myke delene i treet er slitt ned, mens de harde delene i årringene står igjen. Smuss og løse partikler vil normalt være lett å støvsuge opp fra slike gulv. Et slitt gulv er derfor ikke ensbetydende med et ødelagt gulv. Det som er avgjørende er at man kjenner til anbefalte vaske- og vedlikeholdsanvisninger, samt kostnadene og arbeidet med dette. Et annet viktig moment er å være klar over slitasjen som vil komme med den aktuelle bruken av gulvet. I spesielt utsatte slitasjesoner kan man også velge å kombinere et tregulv med skifer, stein, klinker eller andre slitesterke materialer. 

MaxFura - et plankegulv i furu med utvidede bruksområder

DALA FLODA GOLV er et varemerke for ferdig overflatebehandlede massive tregulv i flere tresorter. Innenfor sortimentet av furugulv fremheves MaxFura med sin overflate som et godt alternativ til gulv som utsettes for stor trafikk. Dette er et furugulv som i produksjonsprosessen er bearbeidet mekanisk med børster for å få frem en hardere og strukturert overflate. I forhold til et vanlig sletthøvlet furugulv, viser testresultater en økning i hardhetsverdi (Brinell) fra ca 2,0 til ca. 3,1. Forklaringen på denne økningen i hardhet ligger i at den lysere vårveden i treets årringer er børstet ned slik at den hardere og mørkere sommerveden står igjen som et slitesjikt sammen med kvistene.

Den spennende strukturen i overflaten minner om et gammelt sandskuret tregulv. Strukturen er allikevel ikke så dyp at det går ut over rengjøring og vedlikehold. 
MaxFura er med sin struktur også spesielt godt egnet til ulike overflatebehandlinger. Dersom man ønsker en farge på gulvet, så vil f. eks. en vann- eller spritbasert beis opptas bra og ligge godt beskyttet i den lavereliggende vårveden i gulvet. Ikke minst i hytter og boliger som er gjennomført i furustil vil et MaxFura-gulv med en fargekulør kunne gi en fin kontrast til tak og vegger i furu uten å bryte furustilen.
 
Gulvet leveres fra fabrikk beiset i standardfargene brun og grå, og med to omganger gulvolje og etterpolering som sluttbehandling. I tillegg leveres også gulvtypen med naturell- eller hvitpigmentert lut- og oljebehandling. Både lut og olje påføres her i to omganger før overflaten poleres. Til alle gulvtyper finnes det et komplett trepleieprogram.
Gulvet kan også leveres ubehandlet slik at kunden selv kan spesialbehandle gulvet for å få sin egen farge og eget særpreg ved hjelp av beis/olje, maling etc. MaxFura leveres i 8 dimensjoner.

Leverandør: Dala Floda Golv AB