03.03.04 www.husbyggeren.no

Helse i hver krone

Av Ingeniør Helge Folkestad

Vi tilbringer 90 prosent av vår tid innendørs, og god lufting er derfor blant det viktigste for helsen vår. De fleste av oss er opptatt av økonomi og helse, og med et fornuftig valg av produkter er det mulig å få til begge deler.


Alle dager er ikke like luftevennlige som på bildet.
Foto: H-Gruppen AS.


God helse og god økonomi er to viktige faktorer for enhver husstand. Ingen ønsker å gå på kompromiss med helsen til sine nærmeste, men samtidig er man også opptatt av god økonomi. Den siste tidens varierende strømpriser har ført til en ny bevissthet rundt energiøkonomiske tiltak, og dette er bra. Fremtiden vil etter all sannsynlighet bringe høyere strømpriser, og alternative energikilder vil dermed bli mer og mer aktuelle. Men det er farlig å fokusere ensidig på økonomien. Nå er det på tide å rette søkelyset mot sunne boliger. Mange tiltak kan settes i gang for å bedre inneklimaet. Få tiltak har så store helsemessige gevinster som et balansert ventilasjonssystem. I dag har slike systemer et prisnivå som gjør investeringen fullt mulig for alle boligeiere. Man slår her to fluer i en smekk ved å investere i både helse og økonomi.

Utskifting av inneluften 

Ren luft og godt inneklima henger sammen. En norsk undersøkelse utført av professor Kjell Aas konkluderte med at 60 % av norske barnerom har et uakseptabelt inneklima. Dette er svært alvorlig, og skyldes rett og slett uvitenhet. Her har alle håndverkere og leverandører til byggebransjen en viktig informasjonsjobb å gjøre. Man kan ikke kreve at forbrukeren kjenner alle detaljene rundt ventilasjon. Det er byggmesterens jobb å følge forskriftene, men enkelte er dessverre langt mer opptatt av pris i et kortsiktig perspektiv, og korrekt informasjon til sluttbrukeren uteblir. De nye byggforskriftene setter faktisk krav til trekkfri boligventilasjon og balansert lufting. Forskriftene tilsier minimum 0,5 luftskifte i timen, noe som innebærer at all luft i boligen byttes ut 12 ganger i døgnet. Minstekravet kan i mange tilfeller være for lave (alt etter hvor mange personer som oppholder seg i boligen), og det anbefales derfor å investere i et anlegg med kapasitet rundt 0,7 til 1 luftskifte i timen.
Minstekravet innebærer at 1-persons soverom skal ha en frisklufttilførsel tilsvarende 7 liter luft pr. sekund (25.200 liter luft i timen). 2-persons soverom skal ha det dobbelte av dette. 
Tilstrekkelig luftskifte kan oppnås ved å åpne vinduene (om sommeren), men problemene ligger på lur. Vi nevner insekter, støy, pollen og innbruddsfaren. Om vinteren skalkes alle luker for å unngå trekk og for å spare strøm. Resultatet blir et dårlig inneklima.
Mange velger å etterisolere boligene for å spare strøm, men dette er helsemessig uheldig om man ikke samtidig sørger for god nok ventilasjon.

De forskjellige løsningene

Det finnes mange ventilasjonsløsninger på markedet. 
- Naturlig ventilasjon (ventiler på vegg) innebærer at luften skiftes ut uten mekaniske installasjoner. 
- Mekanisk ventilasjon innebærer at man trekker brukt luft ut av boligen - oftest med en vifte. 
- Balansert ventilasjon (ventilasjonsanlegg) med varmegjenvinning resirkulerer varmen i huset samtidig som den gir luftfornyelse. Ønsker man å oppnå både økonomiske og helsemessige gevinster, er det siste systemet best. Økonomisk er det viktig at ventilasjonssystemet har en effektiv varmegjenvinning. De beste systemene gjenvinner opptil 90 % av varmen fra den ”brukte” luften som blåses ut. Dette gir en besparing på opptil 50 % i fyringsutgifter sammenlignet med tilsvarende mekanisk ventilasjon. Samtidig er det viktig å sørge for at systemet er tilpasset et kaldt klima. Mange systemer som selges i dag forvarmer uteluften med strøm før den blåses inn i boligen. Om vinteren vil slike systemer utgjøre en ekstrautgift, og vinningen kan gå opp i spinningen. Et ventilasjonssystem bør ikke bruke mer enn et par hundre Watt - selv i den kalde årstiden. 
Forbrukerrådet har regnet ut at investeringen ved de mest energiøkonomiske systemene tjenes inn i løpet av ti år. En strømpris på totalt 55 øre/kWt lå til grunn for beregningen. Et ventilasjonsanlegg av høy kvalitet ligger på rundt 50.000 kroner ferdig montert. Beregninger viser at et ventilasjonsanlegg fører til en verdiøkning på rundt 150.000 kroner for en ny bolig. Det er m.a.o. en investering som er gunstig både på kort og lang sikt - helsemessig og økonomisk.

Unngå inneklimasyken!

God ventilasjon innebærer tilførsel av nok frisk luft til boligen. I tillegg er det viktig at systemet filtrerer uteluften på en god måte. Astma er i dag en folkesykdom, og sykdommer forårsaket av dårlig inneklima har blitt så vanlig at legene har gitt det en egen betegnelse. ”Inneklimasyke” er ingen diagnose, men et samlebegrep på symptomer som hyppig hodepine, tørre slimhinner, tretthet, samt infeksjoner i luftveiene. Et godt inneklima er viktig for å forebygge dette. Har man god ventilasjon er sannsynligheten liten for at man selv vil bli rammet. God filtrering som fjerner uønskede partikler i uteluften er også viktig. Luftfuktighet er et annet viktig element. Både mennesker og planter trives best med en relativ luftfuktighet mellom 30 og 50 %. Dette er den norske normen. I andre europeiske land mener forskere den relative luftfuktigheten bør ligge mellom 40 og 60 prosent. Det er uansett få som klarer å opprettholde en slik luftfuktighet i boligen under den kalde årstiden i Norge. Årsaken er at oppvarming og et dårlig luftesystem tørker ut luften. Luftfuktigheten reduseres i takt med gradestokken, og inneklimaet forverres når man ikke får hentet inn tilstrekkelig med frisk luft. 
Ifølge en måling fra Meteorologisk Institutt i februar 2002 lå utetemperaturen i Oslo på gjennomsnittlig -5,9 grader. Målinger i samme periode fra en leilighet som holdt 18 grader, viste en luftfuktighet på bare 14,9 %. Målinger fra andre steder i landet viste en luftfuktighet på under 10 prosent. Dette er på sikt skadelig for menneskene som bor der. Dessuten er både planter, tregulv og møbler avhengig av tilstrekkelig luftfuktighet. En riktig fuktbalanse er også en effektiv måte å kvitte seg med flest mulig bakterier, midd og andre uønskede organismer. Disse trives best når mennesket trives dårligst - enten i for tørt eller for fuktig inneklima. Man bør derfor også sørge for at ventilasjonsanlegget gjenvinner mest mulig energi, fornyer luften og stabiliserer fuktigheten i boligen.

Mange veier til Rom

Foruten å unngå innendørs røyking og skadelig avgassing fra byggematerialer/produkter, er balansert ventilasjon den beste måten å skape et godt inneklima og en bedre økonomi. Er man opptatt av ytterligere økonomisk gevinst, kan en høyeffektiv varmepumpe være en god investering. Er man opptatt av ytterligere helsemessige gevinster, er det verdt å vurdere en god sentralstøvsuger. Vannbåren varme bør vurderes om man samtidig investerer i en alternativ og billigere måte å varme vannet på. ULV (Uteluft til Vann) er en av de mest lønnsomme varmepumpeløsninger på markedet i dag. Man slipper å bore i grunnen for å hente varme, samtidig som man får mye tilbake. 
Varmen kan fordeles til tappevann og/eller konvektorer (vifteovner) som er vanlig i boliger der det er kostbart å skifte ut gulvet eller vanskelig å isolere i grunnen under gulvarmen. 
De fleste av oss er opptatt av økonomi og helse, og med et fornuftig valg av produkter er det mulig å få til begge deler.