07.11.03 www.husbyggeren.no

Kutt strømforbruket - behold komforten!

Tekst: Ove Elnan 
Foto: H-Gruppen AS


Hva bør egentlig prioriteres for å oppnå et lavt strømforbruk kombinert med et sunt inneklima? Ventilasjonsanlegget til Ener-Produkt AS ble kåret til "Best i Test" i 2002, og vi har derfor rettet spørsmålet til klimaingeniør Helge Folkestad i Ener Produkt.- Romoppvarming og varmtvann utgjør ca 80 % av vårt totale energiforbruk, og det er her tiltakene bør settes inn. Det er fullt mulig å oppnå lav energikostnad for boligen selv om vi prioriterer behagelig innetemperatur og sunnere inneklima, sier Helge Folkestad. Vannbåren varme med et enkelt system for varmedistribusjon til rommene anbefales fordi vann kan varmes opp av flere ulike energikilder. Foruten strøm, kan vi f. eks. benytte ved, varmepumpe, olje, pellets og solenergi. Vannbåren varmedistribusjon trenger heller ikke bety løsninger med vannrør i absolutt alle gulv. Et langt rimeligere alternativ er moderne radiatorer, også kalt konvektorer, for veggplassering. 

Behagelig inneklima

- Bil med klimaanlegg er nærmest blitt en standard i dag, og alle som har dette vet å sette pris på den komforten dette gir - sommer som vinter. Klimaregulering med lave energikostnader i boligen er også fullt mulig, og ved bruk av ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning og varmepumpe vil man få et behagelig inneklima, samtidig som man sparer mer enn 50 % av energikostnadene, sier Folkestad.

De fleste boliger er utstyrt med ventilasjon i form av lufteventiler på vegg eller vindu (mekanisk avtrekk). Disse gir naturligvis kald luft om vinteren, og for å unngå den kalde trekken blir ventilene lukket. Resultatet blir at luften ikke skiftes ut, og inneluften blir dermed tung og ubehagelig. Vi kan faktisk si at den blir mer eller mindre giftig på grunn av opphopning av lukter/avgassinger fra møbler, klær, mennesker, husdyr osv. Allergi på grunn av dette er et stort problem, og skylden blir ofte plassert på at boligen er for tett. 

- Skal vi unngå vår tids folkesykdom nr. 1 må vi sørge for at luften innendørs fornyes kontinuerlig gjennom hele døgnet uten å gi trekkproblemer. Nye byggeforskrifter har konkrete krav om trekkfri boligventilasjon med definerte luftmengder, men her slurves det dessverre mye i byggebransjen, hevder Folkestad.

Best i Test 2002

Dagens velisolerte boliger har behov for mindre varmeanlegg på grunn av bedre isolering. I tillegg får boligen mye gratisvarme fra TV, radio, PC, belysning, kjøleskap, solvarme, personvarme osv. Utfordringen ligger i å få fordelt denne varmen over hele boligen. 

- Dette oppnås best med et ventilasjonsanlegg med en høyeffektiv varmegjenvinner. Jo mer effektiv varmegjenvinningen er om vinteren, jo fortere vil investeringen betale seg tilbake. Enervent TS er et ventilasjonsanlegg bygget for nordisk klima og med lavest mulig strømforbruk. Anlegget ble kåret til Best i Test i 2002. Testen ble utført av NBI med en total energikostnad på 55 øre kW/t. Med dagens pris på ca 80 øre er besparelsen enda mer lønnsom. 
Anlegget har en COP-verdi på 14,5 - som betyr at du bruker en viss mengde strøm som du får 14,5 ganger tilbake. De beste varmepumper på markedet har en COP-verdi på mellom 3 og 5. Ventilasjon med varmegjenvinning fører normalt 50-60 % av varmen tilbake til boligen når det er minusgrader utendørs. Enervent TS gjenvinner opptil 90 % av denne varmen. Forskjellen i varmegjenvinning mellom 60 og 90 % betyr fort 3.000 kroner ekstra spart i året. Etter 10 års drift kan dette gi en forskjell i driftskostnad på mellom 30.000 og 40.000 kroner, sier Folkestad.

Spar med varmepumpe

- Effektiv varmegjenvinning i ventilasjonen gir et meget godt grunnlag for å varme boligen, samt gi billig varmtvann ved hjelp av en varmepumpe. Selve varmepumpen øker investeringen noe, men den kan i de fleste tilfeller tjenes inn i løpet av 3 til 6 år - avhengig av boligstørrelse og forbruk. Dessverre er ikke byggefirmaene alltid like interessert i å velge den kvaliteten som gir best lønnsomhet for forbrukeren. Vi ser alt for ofte at deres egen rabatt og inntjening er mer avgjørende for produktvalget enn et godt inneklima og driftsøkonomi for de som skal bo i boligen, hevder Folkestad. Optimal investering i boligen er å sørge for et godt helsemessig inneklima med god ventilasjon og rimelig varme. Varmes vannet med uteluft/vann-varmepumpe, gir dette en gunstig totalkostnad. Fortjenesten i hver bolig er meget bra, og man kan forvente en forrenting av investeringen på ca 20-30 % uten å måtte betale skatt av besparelsen - foreløpig!, avslutter Folkestad. 

Internett: www.ener.no