31.08.09 www.husbyggeren.no

Ny teknologi dobler levetiden for
SENTRALSTØVSUGERE 

Av Husbyggeren

Elektronisk kontrollpanel, elektrisk motor med softstart og datastyrt serviceprogram dobler levetiden for den nye generasjonen sentralstøvsugere som nå kommer i forretningene.Mens sentralstøvsugere tidligere har hatt en levetid på rundt 10 år før selve motordelen må skiftes, har digitale styringssystemer æren for at levetiden nå øker. Varsellamper forteller nå hvor mye plass det er igjen i støvposen og holder orden på driftstid, servicebehov, motortemperatur o.a. som innvirker på driftsforholdene. Huseieren varsles når det er tid for service, og elektronikken slår av systemet dersom det oppstår uregelmessigheter eller om motoren ikke får det nødvendige ettersyn og vedlikehold.

Startsjokk

- Viktigst for motorens levetid er nok softstartsystemet der den elektriske motoren gradvis får full effekt. De fleste elektriske motorer fungerer slik at det enten er full strømstyrke eller ingen strøm. Dette gir motoren sjokk som på sikt skader de mekaniske komponentene, forklarer produktsjef Christian Gulbrandsen i FOMA. 
- De nyeste modellene slår på strømmen trinnvis slik at motoren starter og stopper mykt og kontrollert. Sammen med elektronisk overvåkning av driftsforholdene vil dette doble maskinenes levetid så fremt service blir foretatt etter planen. Dette vil selvsagt være en betydelig besparelse når en sentralstøvsuger koster fra 5000 kroner og oppover. Den nye teknologien har gitt oss muligheten til å øke sugeeffekten med 15-20 % slik at de nye støvsugerne er de kraftigste på markedet, sier Gulbrandsen.

Stadig flere

Det selges nå årlig mer enn 25.000 sentralstøvsugere her i landet – et tall som øker jevnt. De fleste nye hus har rørsystemer for sentralstøvsuger bygd inn i veggene, og mange ettermonterer også dette utstyret i eldre boliger. De nye elektroniske støvsugermodellene skal kunne settes rett på plass og enkelt koples opp mot alle typer eksisterende anlegg når eldre støvsugere etter hvert blir utslitt.

- Da følger også en bonus i form av enda større sugekraft. Det har skjedd mye med støvsugerne i løpet av det siste tiåret og den nye elektronikken har gjort det mulig å øke effekten med 15-20 % i forhold til eldre modeller uten skadelige følger for maskinen eller behov for øket service, mener Gulbrandsen.

Internett: www.foma.no