12.05.03 www.husbyggeren.no

G a r a s j e n 
- en viktig del av huset


Av O. Elnan, B. W. Olsen og S. P. Hardeberg

Det finnes så mange garasjetyper på markedet at selv den mest kresne skulle ha stor mulighet til å finne en som passer. Men det er nettopp der hele problemet ligger for den som planlegger å bygge - for hvilken garasjemodell skal man nå velge?


Garasjen skal ikke bare dimensjoneres etter bilens størrelse. Den skal helst passe inn i den lokale byggestil, den skal passe til brukernes behov, og den skal også passe til lommeboka! De som kjøper garasje for første gang oppdager fort at nybygget blir en nødvendig og viktig del av huset selv om den står noen meter unna. Her en noen råd og tips til deg som vurderer å bygge garasje, og særlig til deg som innser at garasjen er mer enn et oppholdsrom for bilen, og som ønsker å bygge deretter. 

Hva må jeg tenke på?

Først må du tenke gjennom ditt reelle behov for plass. Minimumsbehovet kjenner du best selv, men tenk på om du kanskje vil ha en litt større bil neste gang? Vær oppmerksom på tidens trend med større og høyere biler - særlig for barnefamilier. Husk at bakdøra skal opp, helst også inne i garasjen. Legg på litt ekstra i alle retninger - nesten uansett. 
Så må du bestemme hvor bygget skal stå og hvem som skal gjøre jobben. Svært mange velger ferdiggarasjer som byggesett, mens noen lar sin egen snekker ta hele garasjeprosjektet. Som for andre bygg er det nesten bare fantasien som setter grenser for utformingen, men det er oftest penger å spare på fabrikkleverte garasjer - ikke minst når du monterer elementene selv på egen grunnmur. De fleste fabrikkene er flinke til å passe inn kundens spesielle ønsker i produksjonen slik at dette ikke nødvendigvis fordyrer noe særlig i forhold til standardmodellene. Det er viktig at takvinkelen passer til eget hus, og at taket tåler de lokale snømengdekrav i tillegg til tyngden av eventuelle takstein. 
Vinduer, dører og porter leveres i mange utførelser, og både behov og estetikk må vurderes. Noen hundrelapper ekstra på et finere vindu kan være en god trivselsinvestering når du først er i gang med byggingen.

Hybel på garasjeloftet?

Blir huset ditt for lite mens ungene vokser seg gjennom tenårene, kan en hybel på garasjeloftet være langt billigere og "roligere" enn et tilbygg. 
En vanlig bil krever ca 5 x 2,5 meter. Men skal poden snart ha egen bil? Hva med tilhengeren? Og motorsykkelen? Bildekk, sykler, hageutstyr og sparken du aldri har brukt trenger også plass. Helst innendørs. All erfaring viser at garasjer har en tendens til å bli fulle - og det uansett størrelse! Bestem derfor størrelsen deretter. Har du plass, så bør du slå til på en dobbelgarasje med det samme, og da helst med et stort loftsrom.

Byggeforskrifter

Det kom noen endringer i bygningsloven av 1/7-97. Byggherre heter nå tiltakshaver, og for garasjer under 50 m2 med 1 etasje kan det nå sendes melding til bygningsrådet på fastsatt skjema. Får man ikke krav innen tre uker om at byggeplanene må legges fram for kommunen som vanlig søknad, er tillatelsen i orden. Men det er krav om nabovarsler, og at naboene heller ikke krever at planene fremmes som søknad. Videre må planene ikke medføre konflikt med andre gjeldende lovbestemmelser. For garasjer over 50 m2 sendes vanlig søknad til bygningsrådet. Garasjeleverandøren eller byggmesteren er som regel behjelpelig med byggemelding. I enkelte kommuner er det en ordning som kalles "Byggetillatelse på dagen". Som tiltakshaver kan du be om en forhåndskonferanse hos kommunen for å avklare om du faller inn under ordningen, for deretter å sørge for nabovarslene m.m. selv. Et absolutt krav er at naboene gir sitt samtykke og at byggingen ikke krever dispensasjoner. En garasje under 50 m2 brutto grunnflate kan plasseres en meter fra nabogrensen og minimum 2 meter fra naboens bygning, såfremt naboen ikke motsetter seg dette. For større garasjer er kravet 4 meter fra nabogrense og 8 meter fra andre bygninger. Krav om avstand til midten av regulert mindre vei er vanligvis 15 meter, men det gis ofte dispensasjoner fra dette kravet. Dersom du må søke dispensasjoner må disse avklares i forkant og deretter sendes sammen med meldingen.

Grunnforholdene

Det beste er en frostfri fundamentering, men det finnes også andre metoder. Leverandøren kan gi råd i forhold til tomten din og ditt garasjevalg. Jordgulv dekket med singel kan være et alternativ til støpt gulv og asfalt. Fordelen med dette gulvet er at smeltevannet fra bilen, samt regn og snø som kommer inn gjennom den åpne porten, trekker ned i grunnen. Ringmur i betong eller Leca er enkelt å sette opp selv, og vil være fullgodt når fundamenteringen er utført forskriftsmessig.

Å bygge selv

Det kan spares mange tusenlapper på å sette opp garasjen selv, basert på byggesett eller prefabrikkerte elementer. Selvbygg er ikke så vanskelig som mange tror. En komplett dobbeltgarasje med loft, hvor man tar elementmonteringen selv, vil anslagsvis koste ca 50.000 kroner. Grunnmuren kommer i tillegg. Uansett hvilken løsning du velger: Spør etter garanti, oppfølging, service og eventuell forsikring på kjøpet. Og få gjerne råd fra en nabo eller kjenning som har bygd garasje før deg.

Ledd- eller vippeport

Leddporten består av flere seksjoner som er hengslet sammen, og porten skyves opp under taket langs to opphengsskinner. Vippeporten er laget i en sammenhengende flate og vippes opp etter vektstangprinsippet. Valg av port er i stor grad avhengig av den enkeltes økonomi. Prisen på den rimeligste vippeporten ligger i dag ca 25 % under tilsvarende leddport. Vippeporten er enklere å montere ettersom den har færre deler enn leddporten. Det negative ved porten er at den stikker ut under åpning og lukking, og kan derfor være en fare for forbipasserende der porten monteres ut mot f. eks. fortau. I dag velger de fleste en leddport for å få en større høyde i portåpningen. Leddporten har også den fordelen at den bedre klarer å tilpasse seg eventuelle skjevheter ettersom den er delt opp i flere seksjoner som gir mulighet for noe bevegelse. Disse tresortene og kombinasjoner er vanlige: Gran/furu, heltre gran, heltre furu, redwood og teak. Gran/furu-porten består av gran i rammeverket og furu i finerfyllingen. Kombinasjonen er fuktighetsstabil og rimelig i innkjøp. Formstøpte trefiberplater er også et relativt nytt og interessant fyllingsmateriale. Redwood er det treslaget som har vært brukt til de mest eksklusive portene, men pga tilgjengeligheten blir nå redwood erstattet med Western Red Sedar og mahogni. Disse materialene har de samme gode egenskapene som redwood. Ved anskaffelse av en slik eksklusiv port, er det svært viktig at vedlikeholdet utføres etter leverandørens anbefalinger. Det finnes også vedlikeholdsfrie aluminiumsporter for de som ikke har lyst og ork til å vedlikeholde porten sin. 

Spar tid, rygg og garasjeport

Automatiske portåpnere blir mer og mer aktuelle, og de kan monteres både på ledd- og vippeporter. Senderen kan f. eks. monteres i bilen, og man kan da åpne og stenge porten fra en avstand på ca 30 meter. Systemet koster fra 3.000 kroner. Selvbyggeren kan spare ca. 10.000 kroner ved å gjøre mesteparten av garasjejobben selv. En komplett selvbygd dobbelgarasje på 30 m2 med loft og vippeport vil koste ca. 40.000 kroner.