20.01.07 www.husbyggeren.no

Glemmer lydisolasjon

Av Runhild Grønlie


Lydisolerte innervegger gir høyere bokomfort, men få entreprenører velger å isolere innervegger i nye hus.
- Jeg tror ikke folk flest er klar over muligheten lydisolasjon gir til økt bokomfort, sier Lars Myhre, fagansvarlig i Mesterhus Norge.


Foto: Glava

Det er kommet nye og til dels strenge krav til støyreduksjon utenfra og mellom boliger. Desibelkravet mellom nye boliger er at lydreduksjonen på luftlyd - lyd som spres i rommet og gjennom vegger, skal være på 55 desibel. Tilsvarende skal lydreduksjonen på trinnlyd være på 53 desibel. For innervegger internt i en boenhet finnes det ingen anbefalte standarder.

Uvitenhet hindrer etterspørsel

- Jeg vil tro at folk ikke er klar over hvilke muligheter det er til lydisolering inne i en bolig. Det er jo ingen krav til denne type isolering innenfor boenheter, mens kravene til isolasjon mellom boenheter er veldig strenge, sier Myhre.

Fokus på gevinsten

De fleste entreprenører og byggevarefirmaer vi har vært i kontakt med sier at lydisolasjon ikke er et vesentlig tema for dem eller deres kunder.

- Generelt vil jeg si at vi og resten av bransjen har vært litt for dårlige til å selge bedre kvalitet. Man overholder standarder, men hever ikke disse, sier Myhre. Han tror årsaken til at bransjen ikke informerer godt nok om lydisolering er fordi kundene ikke etterspør denne typen kunnskap.

Han tror samtidig at flere kunder ville velge bedre lydisolering dersom de fikk bedre informasjon om mulighetene og fordelene ved slik lydisolering.

- Det å kunne ha stille soner i sitt eget hjem ville nok være interessant for flere, for dette kan være relativt enkle tiltak, sier Myhre.

Halvering av lydnivået

- Avhengig av tykkelsen på og materialene i en vegg, kan du oppnå en lydreduksjon på nesten åtte desibel om du isolerer. En reduksjon på seks desibel oppfattes av øret som en halvering av lydnivået. Dessuten gir isolasjon også andre fordeler i tillegg til å begrense lyd. Blant annet er den varmeisolerende, noe som gjør det lettere å regulere temperaturene i hvert enkelt rom inne i boligen, sier Henrik Norland, teknisk konsulent i Glava.

Etterlyser veiledning

- Entreprenørene bør bli flinkere til å informere kundene sine om fordelene ved lysisolering. Vår erfaring er at forbrukerne i liten grad har kjennskap til hvilke muligheter som finnes. Og i alle tilfeller er det dyrere å etterisolere enn å legge inn isolasjon når boligen er under bygging, sier Norland.

Øyvind Vikan i Forbrukerrådet sier at en forbruker som et minimum bør vente å bli gjort oppmerksom på at det finnes ulike alternativ og å få informasjon om konsekvensene av å velge den ene muligheten fremfor den andre.

- Vi er på generell basis opptatt av at forbrukeren får nok og riktig informasjon til å bli en god bestiller, sier Vikan.