19.03.14 www.husbyggeren.no

La boligen vår være i fred

Av Dag Refling, Huseiernes Landsforbund

Økt eiendomsskatt rammer tilfeldig. Å øke denne for å kompensere for tap av formuesskatt er en dårlig løsning.Skatteadvokat Ernst Ravnaas har igjen kommet med utspill om fjerning av formuesskatten mot økning av boligskatten. Det er greit å fjerne formuesskatten, men det er fryktelig feil å erstatte den med en primitiv eiendomsskatt.

Økt skatt på eiendom kan sette hele det norske boligsystemet i fare. At så mange nordmenn har egen bolig og etterspør varer og tjenester til vedlikehold for 60 milliarder kroner i året skyldes at skattesystemet favoriserer folks egen bolig - men ikke annen eiendom. Hver familie kan ha en, og bare en bolig på gunstige skattevilkår. Boligmassen i dette landet mangler den ekstreme luksus og den dype elendighet. Derfor er boligformuen godt fordelt i Norge, og åtte av ti eier sin egen bolig. Vi har nesten ikke bostedsløshet, boliger preget av understandard eller trangboddhet.

Tusen takk til norske politikere som atter en gang forkaster ideene til Ravnaas og likesinnede som støtter ham. Et flertall av våre politikere har forstått at bolig er et grunnleggende velferdsgode som ikke bør beskattes for tungt. Folks egne hjem bør fortsatt skjermes for skatt. Hjemmet vårt kan ikke sammenlignes med en investering i aksjer eller annen finanskapital. Eiendomsskatt har begrenset omfordelingseffekt - det kan man ikke si om formuesskatten, uten at jeg vil forsvare den. Eiendomsskatten rammer blindt og tar ikke hensyn til gjeld, inntekt eller betalingsevne. Høy eiendomsskatt gjør folk sårbare for økonomiske kriser. Eiendomsskatt er en rå og primitiv skatt som bare er basert på en takst og en skattesats. Også næringslivet rammes tilfeldig. Virksomheter med store bygningsmasser og lav inntjening kan drives til konkurs mens de med lite eiendom og høy inntjening ikke rammes i det hele tatt.

Fjern gjerne formuesskatten, men erstatt den ikke med en enda mer primitiv skatt på eiendom. Hør på Høyres Stortingsrepresentant Svein Flåtten og skatteprofessor Ole Gjems Onstad fra BI som begge avviser ideen om økt skatt på folks boliger.