30.09.00 www.husbyggeren.no

Innblåsing 
av isolasjon på loft


Tekst og foto: Ove Elnan

Gamle loft er ofte utidsmessig isolert, og når vi vet at mesteparten av varmen forsvinner denne veien vil det fort bli en lønnsom investering å etterisolere.

På kalde loft i eldre hus er det som oftest benyttet 100-150 mm med sagflis som isolasjonsmateriale mellom bjelkelaget. For å følge dagens standard skal det minimum legges inn 300 mm, men det er sjelden at det eksisterende bjelkelaget er høyt nok til det. Løsningen er da å fore opp bjelkelaget ved å montere bjelker på tvers. Skiktet med sagflis kan få lov til å ligge så lenge det er tørt og rent, men i vårt tilfelle hadde det hatt besøk av den del firbente uvenner som hadde gjort sitt fornødne. I slike tilfeller kan det være greit å få fjernet hele sulamitten med en kraftig industristøvsuger. Med denne kommer du også til for å få fjernet sagflisen nede i rafta. Som en kuriositet kan det nevnes at Ekofiber-isolasjonen er tilsatt borsalt som gjør at skadedyr ikke trives i den pga saltets sviende effekt.

Det hele kan gjøres litt enklere med to mann, en slange og en bil! Tom Asgeir Larsen fra Øko Produkter Norge er her i gang med å fylle opp innblåsingsmaskinen. Isolasjonen er kraftig komprimert og tar svært liten lagrings- og transportplass. Den komprimerte pakken legges opp i innblåsningsmaskinen som løser den opp og blåser den ut gjennom blåseslangen og opp på loftet. 

Opprettingen

Når all sagflisen er støvsuget bort sjekker vi høydeforskjellen mellom bjelkene. Dette gjør vi for å få et rettest mulig gulv, men også for å være sikker på at vi ikke ender opp med mindre enn 300 mm isolasjon på enkelte steder. Gamle hus har vært lenge i "gamet" og bærer ofte preg av det. Uansett om vi skal benytte loftet til lager eller ikke kan det være greit å få rettet opp eventuelle skjevheter når vi først er i gang. 
Når det høyeste og laveste punktet er funnet kan det være til hjelp å diagonalstrekke og vatre snorer for å finne toppen på det nye bjelkelaget. Tilpasninger (OBS! Kun i det nye bjelkelaget!) foretas ved å fore opp med klosser eller sage ut spor. Hvis du skal legge sponplategulv til slutt må du passe på å montere bjelkelaget i c/c 600 mm (senteravstand). Platene skal legges i forband, og det er derfor viktig at alle bjelker blir montert korrekt. 
22 mm sponplater i dimensjonen 600 x 2400 mm (eventuelt 1200) er kurante å få opp på loftet hvis det er montert en standard loftstrapp. Husk også å fore opp og tette ordentlig rundt loftstrappa slik at ikke isolasjonen kommer på avveie. 

Innblåsingen

Denne jobben var den enkleste ettersom vi ikke skulle utføre den selv! Her kom blåsefirmaet inn med sitt utstyr og blåste inn 300 mm isolasjon over 80 m2 på under 1 time. En annen stor fordel med innblåsing av isolasjon er at den selv legger seg perfekt rundt alle bjelker, kabler og ventilasjonsrør. Dette betyr at alle kuldebroer blir helt eliminert.

I den andre enden av slangen finner vi Knut Magne Helland som er i gang med å legge ut isolasjonen mellom både gammelt og nytt bjelkelag. Kuldebroer elimineres helt ved bruk av innblåsingsmetoden. Selv med ukurante dimensjoner på bjelkene unngår man spill og kapp. For å få plass til minimum 300 mm isolasjon er det her lagt 36 x 200 mm bjelker på tvers av det eksisterende bjelkelaget.

Isolering av ventilasjonsanlegg

Flere og flere monterer ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i boligene sine, og dette innebærer ofte at aggregatet plasseres på loftet. Rørene blir da strukket utover loftet for å bli ført ned i sine respektive rom. For at ventilasjonsanlegget skal klare å gjenvinne varmen må både rørene og aggregatet isoleres godt. Innblåsing på loft er i disse tilfellene svært fordelaktig pga at isolasjonen legger seg perfekt rundt alle rørene. Når det gjelder selve aggregatet med sine rør og koblinger sprikene til alle kanter, fikk vi "blåserne" til å fylle opp to doble dynetrekk med isolasjon. Disse føyer seg lett rundt hele maskineriet og isolerer svært godt. En annen stor fordel er at dynetrekkene lett kan veltes til side når vi f. eks. skal rengjøre vifter og filter på ventilasjonsanlegget.

Internett: www.ekofiber.no