Kjære leser

HUSBYGGEREN er til for deg som er glad i å bo og som gjerne vil ha det pent rundt deg.
Jeg håper at våre artikler vil gi deg inspirasjon og lyst - både gjennom tekst og bilder, til å gå i gang med både små og store byggeprosjekter. Verdien av å investere i egen bolig, vil sannsynligvis gi langt større avkastning i både penger og livsglede enn alle andre investeringsmåter.

Lykke til med byggingen!

Ove Elnan
Ansvarlig redaktør


HUSBYGGEREN 2020
22. årgang

UTGIVER:
Fagaktuelt AS
Pb. 1
7701 STEINKJER

Telefon: 90 74 67 52
Internett: www.husbyggeren.no
E-post: post@husbyggeren.no

ANSVARLIG REDAKTØR:
Ove Elnan
ove.elnan@husbyggeren.no

Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12.05.61 er det forbudt å mangfoldiggjøre, kopiere eller gjengi innholdet av dette nettsted, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra utgiver. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, kopiering, stensilering, nettpublisering o.l.