Oppussing
Sveitserhus fra 1900.
Vi bygger garasje
Fra A til Å.
Isoler loftet
En lønnsom investering.

Egen panelbordkolleksjon
Etter at Huntonit i 2014 lanserte en egen kolleksjon panelplater har det vært etterspørsel etter panelbord i tilsvarende overflate.
Lyst og luftig med glassdører
Å skifte noen innerdører med glassdører er en minioppussing som kan gjøre stor forskjell.

Advarer mot dårligere boliger
Myndighetene foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.
Ledende vindusleverandør
Uldal feirer 75 års jubileum, og samtidig gjennomfører eieren, Byggma ASA, historiens største investering i bedriften.

Se flere artikler om nybygging og oppussing her...

Innholdet på våre sider er kun ment som generell byggeveiledning. Ethvert byggeprosjekt er i seg selv unikt, og det bør pga. dette innhentes detaljinformasjon fra fagfolk til hver enkelt arbeidsoppgave. Fagaktuelt AS og/eller artikkelforfattere kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som måtte oppstå pga. bruk av vår informasjon.

Copyright © 1999-2017: Fagaktuelt AS. Ansvarlig redaktør: Ove Elnan
Utgiver: Fagaktuelt AS - Pb. 1 - 7701 Steinkjer. Tlf.: 90 74 67 52

Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12.05.61 er det forbudt å kopiere og/eller gjengi innhold fra dette Internettsted uten skriftlig tillatelse fra ansvarlig redaktør. Det bes om at eventuelle linker til vårt innhold går til vår hovedside www.husbyggeren.no