Oppussing
Sveitserhus fra 1900.
Vi bygger garasje
Fra A til Å.
Isoler loftet
En lønnsom investering.

Advarer mot dårligere boliger
Myndighetene foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.
Ledende vindusleverandør
Uldal feirer 75 års jubileum, og samtidig gjennomfører eieren, Byggma ASA, historiens største investering i bedriften.

Bygg med massivt tre
Trevirke har alltid utgjort grunnstammen i nordisk byggeskikk, og nå skal en ny produsent sikre at flere hjem baseres på kortreist råstoff.
Boliger i bratt terreng
Å skape funksjonelle boliger på bratte tomter er krevende.
SINTEF har derfor utviklet en veileder.


Se flere artikler om nybygging og oppussing her...


Innholdet på våre sider er kun ment som generell byggeveiledning. Ethvert byggeprosjekt er i seg selv unikt, og det bør pga. dette innhentes detaljinformasjon fra fagfolk til hver enkelt arbeidsoppgave. Fagaktuelt AS og/eller artikkelforfattere kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som måtte oppstå pga. bruk av vår informasjon.

Copyright © 1999-2017: Fagaktuelt AS. Ansvarlig redaktør: Ove Elnan
Utgiver: Fagaktuelt AS - Pb. 1 - 7701 Steinkjer. Tlf.: 90 74 67 52

Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12.05.61 er det forbudt å kopiere og/eller gjengi innhold fra dette Internettsted uten skriftlig tillatelse fra ansvarlig redaktør. Det bes om at eventuelle linker til vårt innhold går til vår hovedside www.husbyggeren.no