24.02.17 www.husbyggeren.no

NYTT MASSIVT SELSKAP

Av Ove Elnan


Nordisk Massivtre AS skal sikre at flere bygg og hjem baseres på kortreist råstoff. Målet er å endre holdninger på tvers av den nordiske byggebransjen.Trevirke har alltid utgjort grunnstammen i nordisk byggeskikk, og dette er også utgangspunktet for det nye selskapet Nordisk Massivtre AS. Målet er at holdninger endres i hele byggebransjen ved at kortreiste og solide elementer i massivtre er blant de foretrukne til gulv, vegger og tak.

- Trenden er at vi ønsker grønnere og mer samfunnsriktige alternativer. Lite er bedre egnet til å gi et godt inneklima enn råvarer fra naturen. Våre løsninger er mer kostnadseffektive, det er samfunnsnyttige valg, de er miljøriktige og smarte for de som skal bygge og bruke byggene, sier styreleder i det nye selskapet, Lars Atterfors.

Det nye selskapet ønsker å være spydspissen som sikrer at massivtre blir standard i byggebransjen. Massivtre er i fremvekst i hele Norden, og det er spådd at markedet vil overstige 500 millioner kroner i Norge innen 2020. Materialene som brukes i dag er gjerne importert, mens Nordisk Massivtre skal produsere sine løsninger med råvarer fra eget nærområde.

- Vi skal forsterke tresatsingen i regionen. Bruk av massivtre gir bedre inneklima og en mer gunstig totaløkonomi, sier Atterfors og peker på det åpenbare faktum at hans råvarer er fornybare og enkelt kan resirkuleres.

Selskapet er stiftet av flere aktører med lang erfaring med forretningsdrift på naturens premisser. Største eier er Hunton som i 130 år har levert byggematerialer basert på trevirke. Med seg på laget har de skog- og trelastkonsernet Stangeskovene, samt Massiv Holding AS. Sentrale personer som tidigere arbeidet i Massiv Lust AS i Luster er en viktig del av satsingen. Nordisk Massivtre starter med 10 ansatte og hjemmebane i Kongsvinger som byr på tradisjonsrike og logistikksmarte omgivelser for skogbruksnæringen. Det er ventet at produksjonen vil starte til våren.

- Veksten skal i første omgang komme i Norge og Sverige. Vi skal raskt komme opp med en effektiv produksjon av høykvalitetsløsninger som gir markedet bedre og smartere valg, sier Atterfors.

Han oppfordrer myndigheter, beslutningstagere, eiendomsutviklere og andre viktige interessenter til å sikre at norsk trevirke i større grad foretrekkes.

- Vår drift har positive ringvirkninger for veldig mange: For samfunnet og miljøet, for byggebransjen, for skognæringen, for vårt lokalsamfunn, og for alle de som ønsker seg sunnere hjem og arbeidsplasser. Vi trenger den drahjelpen vi kan få, og håper på god oppbakking fra de som tror på trevirkets sentrale rolle i samfunnet, sier Atterfors.

Massivtre er en modernisering av stav- og lafteteknikken med trevirke som settes sammen til solide byggelementer til bruk i bærende konstruksjoner. Massivtre elementer er særlig godt egnet til hytter og hus, næringsbygg, barnehager, skoler, og når det skal bygges svalganger og balkonger. Produksjonen foregår innendørs og leveres til byggeplass som ferdige elementer. Det gir raskere og kortere byggetid, og større trygghet for fuktfrie bygg og et bedre arbeidsmiljø på byggeplassen.

I følge Treteknisk institutt er det veldig mange fordeler ved å bruke massivtre i byggeprosjekter:
- Stor fleksibilitet ved formgivning, planløsning og konstruksjon
- Kort byggetid og kostnadsfordeler
- Det er enkelt å kombinere med andre materialer
- Lav vekt og enkel montering
- Bedre arbeidsmiljø
- Gode miljøegenskaper
- God råstoffutnyttelse

Hunton Fiber AS er en av Nordens ledende produsenter av trefiberbaserte produkter til bygg- og anleggsbransjen. Selskapets miljøvennlige løsninger gjør det enkelt for kundene å innfri byggetekniske krav og er bra for klimaet. Hunton ble stiftet i 1889. Primærmarkedet er Norden. Hunton har i dag 140 ansatte i 4 land med produksjon på Gjøvik og i Olsfors i Sverige, samt salgsavdelinger i Asker, Malmø og Turku. Se også www.hunton.no.

Stangeskovene er en regional aktør i hele verdikjeden på tre, gjennom forvaltning og drift av egne skogeiendommer, tømmeromsetning, sagbruks- / høvlerivirksomhet og byggevarehandel. Stangeskovene AS ble stiftet i 1899, og er i dag et konsern med 200 ansatte og 850 mill. kr i omsetning. Eiendommene og anleggene er beliggende sentralt på Østlandet, og omfatter 226 000 dekar skog, 2 sagbruk og 3 høvlerier, samt 8 byggevarehus i Akershus, Østfold og søndre del av Hedmark. Kundene innen trelast og byggevarer er engros- og industrikunder, byggmestere og forbrukere. Gjennom videreforedling av lokalt, høykvalitets trevirke med korte transportavstander drives det en miljø- og klimavennlig verdiskaping basert på fornybare ressurser. Se også www.stangeskovene.no

Massiv Holding er nøkkelpersoner bak selskapet Massiv Lust as som siden 2013 har drevet prosjektering, produksjon og montasje av massivtreprosjekter. I porteføljen er det hytter, hus, landbruksbygg, næringsbygg, kontor, undervisning og helsebygg. Erfaringen er unik i Norge og vil gi nyetableringen en fot i markedet. Massiv Lust as vil gå mot en styrt avvikling.