INTERNETTANNONSERING www.husbyggeren.no - 2020 - 22. årgang
Pr. desember 2019 har nettstedet ca. 700 lesere pr. døgn - ca. 250.000 på årsbasis.

12 måneder annonse øverst (synlig på alle sidevisninger) i 466 x 56 pixels: Kr. 32.000,-.
12 måneder annonse på høyre eller venstre side (synlig på alle sidevisninger) i 110 x 37 pixels: Kr. 19.000,-.
12 måneder annonse i artikkelbanken "Råd og Tips" i 110 x 37 pixels: Kr. 8.000,-.
12 måneder tekstlink i leverandøroversikten: Kr. 4.000,-.
Kortere annonseperiode enn 12 måneder kan avtales.
Alle annonsepriser er eks. mva. Det tas forbehold om utsolgtsituasjon.

BYRÅPROVISJON
Det gis 5 % byråprovisjon hvis dette er anmerket i ordrebekreftelsen.

UTGIVER

Fagaktuelt AS
Pb. 1
7701 Steinkjer

Ansvarlig redaktør: Ove Elnan
Telefon: 90 74 67 52

Organisasjonsnr. 948 875 500 MVA
Bankkonto 1594.27.38223

Betaling fra utland:
DnB NOR Bank
N-0021 OSLO
Norway

Swiftcode:
DNBANOKKXXX
IBAN: NO83 1594 27 38223

Internett: www.husbyggeren.no
E-post: post@husbyggeren.no