12.10.05 www.husbyggeren.no

Slik støper du et fundament

Av Trond Opstad


De fleste huseiere står før eller senere foran oppgaven å støpe fundament til tørkestativet. Oppgaven er enklere enn du tror, og fremgangsmåten er den samme enten det er snakk om gjerdestolper eller flaggstenger.Til gjerdestolper, tørkestativ o.l. trenger du solide fundamenter som tåler frost og daglige belastninger. Grunnarbeidet er derfor viktig. Skal plasseringen skje i leire, jord og annen telefarlig grunn, må du bruke isolasjonsmatter under og minst 50 cm utenfor og rundt fundamentet.

Trinn for trinn:

1. Planlegg fundamentets plassering, dimensjon og høyde.

2. Grav ned til frostfri dybde. Bruk isolasjonsmatter eller telesikker masse som beskyttelse mot teleskader.

3. Støp rett i hullet eller bruk forskaling.

4. Bland betongen i henhold til blandetabell.

5. Fyll i betong. Komprimer godt.

6. Eventuell armering dimensjoneres etter forventet belastning. Husk å komprimere betongen godt rundt armeringen.

7. Dekk over med plast. Spyl med vann dagen etterpå. Legg plasten tilbake og la den ligge en ukes tid. Pass på at betongen holder seg fuktig i minst 7 døgn.


Fundament til tørkestativ

Bruk en pappsylinder (støpesylinder/søyleforskaling) som går 1 meter ned i bakken. Fyll rundt med ikke-telefarlige masser (pukk, grus eller løs Leca). Før betongen størkner plasseres et metallrør med tett bunn i betongen. Tørkestativet settes i dette røret etter at betongen er herdet. Støpesylindere i ulike dimensjoner finner du hos byggforhandleren.

Fundament til flaggstang

For stanghøyde opp til 10 meter skal fundamentet ha en dybde på minimum 160 cm. Er flaggstanga over 10 meter, skal dybden være minimum 180 cm. Betongen må forsterkes med 4 mm og 12 mm armeringsjern. Festeboltene for flaggstangfoten støpes fast i betongen. Følg leverandørens anvisninger. Husk å fylle rundt med ikke-telefarlige masser.

Fundamenter til lette gjerdestolper

Du kan støpe stolpene direkte fast i hullet eller lage en forskaling. Støpesylinder kan også brukes. Fåes i ulike varianter hos byggforhandleren, slik at du kan dimensjonere fundamentet i henhold til gjerdets størrelse og forventet belastning. Fyll rundt med grov grus eller pukk som beskyttelse mot teleskader. Dybden på fundamentet bør være lik halve stolpehøyden over bakken.

Sålefundamenter for andre byggverk

For trapper, skifergulv, utepeiser o.l. kan det være lurt å støpe en såle som fundament for byggverket. Tykkelsen og bredden på sålefundamentet tilpasses forventet belastning. Den bør være minimum 10 cm tykk og lages av betong med godt innstøpt armeringsnett. Må ligge på ikke-telefarlig underlag. En slik såle kan også brukes som platting til søppelkasse eller kompostbinge.

BETONG TIL FUNDAMENT:
1 del Standardsement FA, 2 deler sand og 2 deler stein. Relativ tørr konsistens. Se også sekkens bakside for mer nøyaktige blandingsforhold. Ikke bruk for mye vann, det reduserer betongens styrke.

Til jobben trenger du:

• Norcem Standardsement FA
• Støpesand
• Vann
• Pukk (maks 16 mm størrelse)
• Armeringsjern
• Spade
• Blandebøtte eller blandemaskin
• Støpesylinder
• Murerskje