www.husbyggeren.no

Del 5: Støping av trapp (2005) 
Vi bygger garasje

Tekst og foto: Ove Elnan

Trappeformelen sier at to opptrinn + ett inntrinn = 63 cm (+/- 1 cm). Maks opptrinn for en utendørs trapp er 16 cm, noe som gir et inntrinn på 31 cm. Velges 15 cm, blir inntrinnet 33 cm. Jo lavere høyde på opptrinnet, jo lengre må inntrinnet være. Alt dette for at trappen skal bli god å gå i.

En rett trapp er forholdsvis enkel å støpe. Her måler man trappens lengde, og forsøker å finne en opptrinnshøyde som passer til lengden iflg. trappeformelen. Noe annet er det hvis trappen har en 90 graders sving, og at toppen skal nå en eksakt høyde. Her er trikset å tegne opp trappegangen nøyaktig på millimeterpapir og fordele trinnene slik at man får ca. 30-40 cm inntrinn i midten av trappegangen. Bruk en passer for å tegne inn ganglinjen i svingen.

En utetrapp bør ha fall slik at vannet ikke blir stående. Et inntrinn på ca. 30-40 cm bør minimum ha et fall på 5-10 mm. Her erfarte vi at det var enklest å streke opp riktig høyde for hvert trinn på muren, for deretter å klyve til front forskalingsbord slik at det ble ca. 10 mm for kort i bunn. Dvs. at en opptrinnshøyde på 16 cm skal ha forskalingsbord på 15 cm hvis man ønsker et fall på 1 cm pr. trinn. Dette gjør det enklere å rette av slik at fallet går riktig vei.

Vær nøye med å bare fylle betong opp til underkanten av front forskalingsbord hvis du vil unngå å få en fordypning innerst i inntrinnet. Det viste seg å være vanskelig å unngå dette, og løsningen er å kjøpe seg en sekk med mursement (ikke standardsement) for å reparere trinnene etter herding. Det samme gjelder hvis fronten på opptrinnet ikke skulle bli helt slett og fin.Når man som i dette tilfellet ikke kommer til fra sidene for å glatte overflaten, er det vanskelig å støpe noe mer enn tre trinn pr. dag.


Betongen


En trappeforskaling som man kommer til fra alle kanter kan man støpe i ett - uansett antall trinn. Få betongen ferdig tilkjørt hvis mengden blir over 1 m3. Proffene starter utleggingen av betongen fra toppen og nedover. Dette for å minske presset på de nederste trinnene. Forhør deg med betongleverandøren slik at du får en blanding som egner seg for trappestøping.

Obs! Få en kompetent person til å undersøke om forskalingen er solid nok hvis du er nybegynner. Noe annet er det hvis du blander betongen selv - da har du tid til å stoppe og forsterke forskalingen når du vil.

Ved støping i en trappegang (se bildet over og under) er det vanskelig å støpe flere enn tre trinn pr. dag. Dette pga. at man fysisk ikke kommer til for å pusse trinnene før herding. Det daglige betongbehovet blir da så lite at det lønner seg å blande betongen selv. For å få fart på blandingsarbeidet, veide vi opp mengdene på forhånd. Slik kunne vi fylle betongblanderen med x antall bøtter i stedet for spader. Arbeidet går minst dobbelt så fort, og blandingen blir også mer ensartet. Til dette trenger du 2 stk. murerbøtter (17 liter) og 2 stk. vaskebøtter (10 liter). 1 murerbøtte til pukk, 1 murerbøtte til sand, 1 vaskebøtte til vann og 1 vaskebøtte til sement.

Her er blandingen vi brukte til trappen:

1,5 stk. 17 liters murerbøtte pukk (11-16 mm stein)
1,75 stk. murerbøtte sand (puss- eller støpesand)
5-6 liter vann (alt etter hvor fuktig sanden er)
1 godt toppet (fjellformasjon) 10 liters bøtte med standardsement (halvparten av en 25 kg sekk)

Selv om vi var påpasselige med å stampe betongen godt, fikk vi allikevel noen sår i fronten av trinnene. Det er sannsynlig at dette kunne ha vært redusert/unngått ved å benytte en mer flytende betongblanding. Erstatt i så fall noe av pukken med tilsvarende vekt sand.

Blanderekkefølge

Denne blanderekkefølgen ga oss en fin blanding uten klumper og ekstraarbeid med å rengjøre trommelen underveis:
1 murerbøtte pukk
2/3-deler av vannet
1 murerbøtte sand
All sementen
Resten av vannet, pukken og sanden

La blandingen gå i ca. 5-10 minutter. Obs! Maskinen må være i gang før du begynner å fylle i ingrediensene.
Når blandingen er ferdig, tømmes den i trillebåra - men husk å starte opp en ny maskin før du begynner å legge ut og bearbeide betongen. På denne måten slipper du å stå å vente på at maskinen skal blande ferdig. Etter hvert går det automatikk i arbeidet, og det er utrolig hvor mye man kan rekke å støpe i løpet av en dag hvis man står på.

Støpingen

For å unngå å måtte bruke for mye betong, legges det et kultlag som dekkes med et lag pukk ca. 10-15 cm under forskalingen. Armeringsnettet skal ligge i nedre del av støpen. Legg steiner under nettet eller løft det opp etter hvert som betongen helles i forskalingen.

Ikke glatt trinnene med en gang, da dette bare vil trekke vannet og sementen ut av betongen. Grovavrett heller betongen og fortsett til neste trinn. Stamp godt med en lekte slik at alle luftlommer i betongen blir borte. Dette øker også sjansen for at fronten av trappen blir slett og fin. Etter ca. 1-2 timer (avhengig av temperaturen), "sager" du med et bord for å rette av trinnene og gjøre de litt ruglete. Dekk til med plast og ta kvelden.

75 % herding oppnås etter 7 dager, men trinnene kan brukes dagen etter utstøping. Vann trinnene dagen etter og dekk til med plast - eventuelt fortsett vanningen flere ganger daglig i en uke.


Med denne tilleggstrappen og to repos har vi kommet 20 trinn opp fra garasjenivået (opptrinn 15,5 cm x 20 stk. = 310 cm).
Det gjenstår nå bare 14 trinn til så er vi helt oppe ved inngangsdøra.Denne forskalingsløsningen viste seg å fungere godt.

Del 6: Garasjegulv og ringmur